Keramikkens Venner


Velkommen hos

Keramikkens Venner


Formål og aktiviteter

Bestyrelse, vedtægter og generalforsamling


Keramikkens Venner er en landsdækkende forening, der blev stiftet i 1995. Keramikkens Venner har til formål at styrke kendskabet til og interessen for dansk og udenlandsk keramik.


Foreningens medlemsskare er facetteret og tæller både samlere, museumsrepræsentanter, undervisere ved designskolerne, gallerister samt og ikke mindst de mange, der først og fremmest har privat interesse i keramik, keramisk kunst og kunsthåndværk og nyder netop dén stoflighed og æstetik, der knytter sig til keramikkens felt. 


De nævnte udgør ca. 85% af Keramikkens Venners medlemsskare, mens de resterende er udøverende keramikere, som ønsker at supportere foreningens formål.


En væsentlig aktivitet for Keramikkens Venner er gennemførelse af arrangementer, der kan give medlemmerne oplevelser, viden og visuel indsigt. Blandt arrangementerne er værkstedsbesøg, foredrag og heldagsture. Læs nærmere her. En anden grundpille i foreningens virke er udgivelsen af medlemsbladet keramiske noter.


Velkommen hos Keramikkens Venner


Jens Drachmann Bukh


FormandBestyrelsen  • Gunnar Jakobsen, næstformand 

  • Helle Bovbjerg
  • Mariko Wada, suppleant
  • Peter Nedergaard, suppleantFormand


Jens Drachmann Bukh

Tlf. 22 62 28 13

j.d.bukh@gmail.com eller formand@keramikkens-venner.dk

 


Kasserer


Anker Tvermosegaard

Tlf. 40 53 44 55

ankertv@gmail.com eller kasserer@keramikkens-venner.dk

Bank: Danske Bank reg.nr. 1551

Kontonr. 9 46 17 87Vedtægter for Keramikkens Venner


Navn


§ 1 Foreningens navn er ”Keramikkens Venner”. Dens hjemsted er København.


Formål


§ 2 Foreningens formål er at skabe interesse for og øge kendskabet til til dansk og international keramisk kunst. Foreningen samarbejder i videst muligt omfang med andre foreninger og selskaber, der indenfor de nævnte områder har beslægtede formål.


Læs de fulde vedtægter.
Generalforsamling 2019


Mandag den 11. marts 2019, kl. 19.30

Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 GentofteDagsorden ifølge vedtægterne. 


Læs indkaldelsen til generalforsamling 2019.Se links til bl.a. museer og gallerier.

Medlemskab

Copyright @ All Rights Reserved