Keramikkens Venner

Velkommen hos

Keramikkens Venner


Kontakt

Formål og aktiviteter

Bestyrelse, vedtægter og generalforsamling

Formål og aktiviteter

Keramikkens Venner er en landsdækkende forening, der blev stiftet i 1995. Keramikkens Venner har til formål at styrke kendskabet til og interessen for dansk og udenlandsk keramik.


Foreningens medlemsskare er facetteret og tæller både samlere, museumsrepræsentanter, undervisere ved designskolerne, gallerister samt og ikke mindst de mange, der først og fremmest har privat interesse i keramik, keramisk kunst og kunsthåndværk og nyder netop dén stoflighed og æstetik, der knytter sig til keramikkens felt. 


De nævnte udgør ca. 85% af Keramikkens Venners medlemsskare, mens de resterende er udøverende keramikere, som ønsker at supportere foreningens formål.


En væsentlig aktivitet for Keramikkens Venner er gennemførelse af arrangementer, der kan give medlemmerne oplevelser, viden og visuel indsigt. Blandt arrangementerne er værkstedsbesøg, foredrag og heldagsture. Læs nærmere her. En anden grundpille i foreningens virke er udgivelsen af medlemsbladet keramiske noter.


Bestyrelsen

Jens Drachmann Bukh, formand

Gunnar Jakobsen, næstformand

Carsten Groth, sekretær

Anker Tvermosegaard, kasserer

Peter Nedergaard

Barbro Haar, suppleant

Ane Maria Holst-Schmidt, suppleant


Formand

Jens Drachmann Bukh

Tlf. 22 62 28 13

j.d.bukh@gmail.com eller formand@keramikkens-venner.dk

 

Sekretær

Carsten Groth, sekretær

Tlf. 41 57 88 18

sekretaer@keramikkens-venner.dk


Kasserer

Anker Tvermosegaard

kasserer@keramikkens-venner.dk

Bank: Danske Bank

reg nr 1551 kontonr 9 46 17 87Vedtægter for Keramikkens Venner


Navn


§ 1 Foreningens navn er ”Keramikkens Venner”. Dens hjemsted er København.


Formål


§ 2 Foreningens formål er at skabe interesse for og øge kendskabet til til dansk og international keramisk kunst. Foreningen samarbejder i videst muligt omfang med andre foreninger og selskaber, der indenfor de nævnte områder har beslægtede formål.


Læs de fulde vedtægter.
Generalforsamling 2024


Keramikkens Venner afholdt generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.30 i Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte.


I forbindelse med generalforsamlingen var der  et lettere traktement og efterfølgende et foredrag.
Se links til bl.a. museer og gallerier.